2016-04-12

Indonezja - kraj tolerancyjnych konserwatystów / Indonesia - country of tolerant conservatists

Kolejna osoba, jaką chciałabym Wam przedstawić jest Angela z Indonezji. "Spotkałyśmy" się poprzez stronę internetową interpals.net. Angela jest cudowną osobą, która potrafi każdego uszczęśliwić - ma licencjat z nauk o żywności, a kto nie lubi jeść?? :) Oto mój krótki wywiad z Angelą :)

The next person I would like to introduce you is Angela from Indonesia. We "met" on the website where you can write with people from dfferent countries called interpals.net. Angela is a lovely person who can make everyone happy - she's a Bachelor of Food Science and who doesn't like eating?? :) Here is my little interview with Angela :)


Typowy Indonezyjczyk - kto to?

The typical Indonesian person - who is it? 

Indonezyjczycy są zwykle niscy. Mają czarne włosy, opaloną skórę i wielkie czarne oczy. Jednakże różnią się też od siebie. Jest wiele osób mieszanych. Ja jestem Indonezyjką, ale mam w sobie krew chińską dzięki mojemu dziadkowi z Chin, który przeniósł się tutaj dawno temu. Mam też krew zachodnią przez mojego pradziadka. Ludzie w Indonezji są przyjacielscy i uprzejmi, ale nie wszyscy i większość jest konserwatywna - wierzy w przeszłość.

Indonesian people are usually tiny. They have black hair, suntanned skin and big black eyes. However, people are different. Half blood people also exist here. I'm Indonensian but I have Chinese blood  thanks to my grandpa from China who moved here a long time ago. I have western blood too from my great grandpa. The people in Indonesia are friendly and kind but not all of the people and most of them are conservative so they believe in past. 


Jak Indonezyjczycy przemieszkają się z jednej indonezyjskiej wyspy na drugą?

How do Indonesian people travel from one Indonesian island to another?

Zwykle ludzie używają statków, co są tańsze niż samoloty. Jeśli uda im się kupić tańszy bilet na wyprzedaży - decydują się na samolot. Ja nigdy nie leciałam na inną wyspę samolotem, ale chciałabym kiedyś spróbować. Ostatnio płynęłam na wyspę Bali statkiem na wycieczkę w szkole. Słyszałam, że Bali jest bardzo znana w Europie, zwłaszcza w Holandii.

Usually people use ships because it is cheaper than plane. If people can get the cheap ticket because of the sale, they will use plane. I've never flown to another island by plane but I would like to try one day. Last time I used the ship trip for the field trip in Bali when I was in high school. I heard that Bali is vary famous in Europe, especially in Netherlands. 


Jak dużo języków jest w Indonezji?

How many languages do you have in Indonesia?

Cóż, jest wiele języków w Indonezji - około 56. Każda część wyspy ma swój własny język i to właśnie sprawia, że jest ich tak dużo. Na przykład: ja mieszkam na Jawie, więc mówię indonezyjskim zmieszanym z Bahasa Jawa. Mieszkałam w Smerang, gdzie mamy Bahasa Jawa Semarangan. Jeśli mieszkasz w Zachodniej Jawie, używasz innego języka - Sunda.

Well, there are a lot of Indonesian languages and it is approximately 56 languages. Every part in each island makes that many languages. Example: I live in central Java so we speak Indonesian mixed with Bahasa Jawa. I lived in Semarang so we have Bahasa Jawa Semarangan. If you live in West Jawa, they will use different language which is Sunda.


Co zwykle jecie na obiad?

What do you usually eat for lunch?

Zawsze jemy ryż z mięsem i warzywami. Nie tylko na obiad, ale i na śniadanie i kolację. Jemy ryż, bo mamy wiele pól ryżowych i to tradycja. Jeśli nie jemy ryży, to oznacza, że nie jemy naprawdę xD Ja mogę przetrwać bez ryżu, ale szybko mi go brakuje, więc jem go często.

We always eat rice with meat and vegetables. Not only for lunch but also for breakfast and dinner. We eat rice because we have so many paddy fields and that's a tradition. If we don't eat rice, it means we don't eat food xD However I can survive without rice but I'll miss to eat it though so I eat it often.


Jak to jest możliwe żyć w pokoju w kraju, gdzie jest tak wiele języków i religii?

How is it possible to live peacefully in country with so many different languages and religions?

Wysoka tolerancja i szacunek są konieczne. I ludie tutaj tacy są. Mimo, że wiele z nich jest konserwatystami, potrafią szanować się nawzajem. Szanują inną rasę, religię itd. Wiesz, że większość ludzi tutaj to muzułmanie? Oni potrafią szanować chrześcijan i inne religie, dlatego jestem dumna, że jestem Indonezyjką.

High tolerance and respect are necessary. The people are like that here. Although most of them are conservative but they can respect each other. They respect different race, religion etc. Do you know that most of the people here are Muslims? They can even respect Christians and other religions too so I'm proud to be Indonesian.


Jakie są najpopularniejsze sporty w Indonezji?

What are the most popular sports in Indonesia?

Najbardziej popularnymi sportami tutaj są piłka nożna i badminton. Ludzie bardzo lubią te dwa sporty. Każdego roku mamy krajowe mistrzostwa w badmintona i międzynarodowe. Jeśli chodzi o piłkę nożną - są tylko krajowe rozgrywki.

The favourite sports here are soccer and badminton. The people are enthusiastic about those sports. Every year there wll be a National game for Badminton and also International game. For soccer there is only National game.


Wraz z listem z odpowiedziami na moje pytania, Angela wysłała mi zakładkę do książki. Pokzuje ona miłość Arjuna i Skirandi. Są to bohaterowie historii marionetkowej. Arjuna jest mężczyzną, Srikandi - kobietą. Są perfekcyjną parą! Zachód ma swoją historię Romea i Julii, a Indonezyjczycy - swoją własną :)

With a letter with answers for my questions Angela sent me a bookmark. The bookmark shows the love of Arjuna and Srikandi. Those two are great characters in the story of puppet. Arjuna is the man and Srikandi is the woman. They are perfect couple! Western people have a story of Romeo and Juliet and Indonesian people have their own :)


Angela, serdecznie dziękuję za te kilka słów z Indonezji!

Angela, thank you very much for those words from Indonezja!


Na koniec - kilka pocztówek z Indonezji z mojej kolekcji.

And for the end - some postcards from Indonesia from my collection.


2016-04-05

Japończycy - ludzie piszący matematycznie/ Japanese - people who write mathematically

Pierwszą osobą, z którą przeprowadziłam mój mały wywiad jest Rie z Japonii. "Spotkałyśmy się" dzięki tagowi "Twoja ulubiona piosenka (+herbata) na oficjalnym forum postcrossing.com. Rie napisała mi o swojej ulubionej piosence "Heaven". Później spytałam ją, czy chciałaby odpowiedzieć na kilka moich pytań o Japonię i... się zgodziła :)

The first person I had my little interview with is Rie from Japan. We "met" thanks to tag called "Your favourite song (+teabag) at postcrossing.com official forum. She wrote me about her favourite song "Heaven". Later I asked her if she would like to answer a few of my questions about Japan and... she agreed :) 


Jak myślisz, czym Japończycy różnią się od ludzi z innych krajów?

What do you think make Japanese people different from people in other countries?

Widuję wiele osób innej narodowości z Azji podczas mojej pracy na lotnisku. W porównaniu z nimi Japończycy są nieśmiali, cisi i łagodni. Może to przez fakt, że próbowaliśmy rozwijać swoją własną kulturę na tej małej wyspie, w otoczeniu wielkich narodów za oceanami. Więc jesteśmy wrażliwi na to, "czy osoba przed nami ma większą siłę od nas i może na nas wpływać czy nie" i obserwujemy, jak inni zachowują się wobec nas. I kiedy oceniamy osobę, sytuację, problem jako przytłaczający, próbujemy stawić mu czoła przez współpracę i dlatego też dbamy o naszych przyjaciół. Myślę, że dlatego Japończycy nie są specjalnie asertywni i mają łagodny stosunek do innych.

I see people from other nations in Asia doing my job at the airport. Compared to them I feel Japanese people are shy, quiet and gentle. Maybe it's because we've trying to keep developping our own culture in this small island nation feeling surrounded by big nations across the oceans. So we are sensitive about "whatever this person in front of us has more power and influence than us or not" and watch carefully how they behave towards us. And when we judge a person, a situation, a problem and anything is overhelming, we try to deal with it cooperating together and in order to do so, we also care about our fellows. So I think this is why Japanese people are not so assertive and show gentle attitude to others.


Jakie są najpopularniejsze imiona w Japonii?

What are the most popular names in Japan?

Jeśli chodzi o imiona - różnią się one od siebie. Zwykle są to 1 lub 2 lub 3 litery z wielu, jakie są w chińskim alfabecie, dlatego trudno mówić o najbardziej popularnym imieniu. Jeśli chodzi o nazwiska - najbardziej popularne to: Sato, potem Suzuki, potem Takahashi i potem Tanaka.

For the first names they vary from person to person using usually 1 or 2 or 3 letters from so many Chinese characters so we can't say thich name is the most popular. But for the last names the most popular is Sato, then Suzuki, then Takahashi and then Tanaka.


Jak długo trwa nauka pisania i czytania po japońsku?

How long does it take to learn how to write and read Japanese?

Nauka chińskich liter zajmuje dużo czasu. Zaczynamy w wieku 6 lat i uczymy się tego aż do 15 roku życia. Czytanie i pisanie na komputerze japońskiego jest trochę łatwiejsze niż pisanie ręczne. Przez używanie komputera tracimy okazje do pisania po japońsku na papierze. Ludzie mówią: "Zapominam jak pisać chińskie litery!". Też mam takie poczucie, więc staram się praktykować pisanie po japońsku ręcznie.

For us mastering Chinese characters takes a lot of time. We start learning them at 6 years old and we have to keep studying them until at least 15 years old (until we graduate from junior high school). Reading and typing Japanese is a bit easier than writing Japanese and because of the use of computer, we are losing chances to write Chinese characters of paper. So people say: "I'm forgetting to write Chinese characters!". I feel it too, so I still try to practice the Chinese characters from junior high level.


Czy Japończycy oglądają i biorą udział w tych dziwnych show w telewizji, które można zobaczyć w internecie w Europie?

Do Japanese people watch and take part in the strange TV shows that can be seen on the internet in Europe?

Tak, Japończycy uwielbiają te "dziwne show", które możesz zobaczyć na YouTube i innych podobnych stronach :)

Yes, Japanese people love those "strange TV shows" that you can see on YouTube and other similar sites :)


Czy możesz podać przykłady jakichś japońskich słów, w których pisownia obrazuje znaczenie?

Can you give some example of words which the sign shows the meaning?

Chińskie litery często odzwierciedlają znaczenie. Na przykład - znak 木 (ki) jest zrobiony na kształt drzewa i znaczy "drzewo". A 林 (hayashi) znaczy "mały las". A 森 (mori) znaczy duży las.

Chinese characters often shows their maning. For example the character 木 (ki) is made from the shape of tree and means "tree". And 林 (hayashi) means "small forest" and 森 (mori) means "big forest".


Jakie jest najpopularniejsze japońskie danie?
 
What is the most popular Japanese meal?

Najpopularniejsze japońskie dania to ryż oraz zupa miso (pasta z fasoli). Razem z nimi jemy także jaja, ryby, mięso i warzywa. To najbardziej popularne i najprostsze japońskie jedzenie.

The most popular dishes are "rice" and "miso soup" (bean paste soup). And together with them we have other dishes like egg, fish, meat and vegetables. That's the most popular and simple Japanese meal.


Czy wszyscy Japończycy mają kimona?
 
Do all Japanese people have kimonos?

Niektórzy ludzie mają kimona w domu i myślę, że najbardziej popularne kimona jakie mają to czarne na ceremonie. Myślę, że kilka osób ma też kolorowe kimona, ale raczej ogranicza się to grono do osób posiadających je jako hobby. Mogą one też być używane na specjalne ceremonie i może część osób kupiło je na nie i mają je teraz w szafach. Ja nie mam kimona. Pożyczę je, jeśli będę potrzebowała. Jeśli zakładasz kimono raz na dziesięć lat, pożyczenie go to dobry pomysł.

Some people have kimonos at home and I think the most popular kimono they have at home is black colored kimono for ceremony. So I think few people have colourful kimonos. They are limited to people enjoy kimonos as hobby. Or colourful kimonos are used for special ceremonies too and maybe people who bought kimonos for such occasions still have them in their drawers. I don't have kimonos. I would borrow them when I need them. If you wear a kimono only once in ten years or something, borrowing one is a good idea.


Chciałabym bardzo podziękować Rie za wspaniałe historie z Japonii! To fantastyczne dowiedzieć się tak wiele o kraju, który jest tak daleko :)

I would like to thank Rie for amazing stories from Japan! That was great to learn so much about this beautiful country far far away :)


A poniżej - kilka kartek z Japonii z mojej kolekcji :)

Here you have some postcards from Japan which are in my collection :)
2016-04-03

Czas "zmartwychwstać"/ Time to bring it to live

Czas "zmarchwywstać" mojego bloga! Już przygotowałam kilka postów na ten miesiąc. Więc... można być pewnym tego, że przynajmniej miesiąc ten blog będzie żył :D

Time to bring my blog to life! I already prepared a few posts which will appear here this month. So... you can be sure that my blog will be alive for at least a month :D


Zdecydowałam o zmianie formy mojej tutejszej pisaniny. Miałam wrażenie, że nie umiem być wystarczająco pomysłowa, by pisać tylko o pocztówkach. Wydawało mi się moe pisanie o tym... nude. Co tutaj znajdziecie? Chciałabym podzielić się z Wami krótkimi wywiadami, jakie zrobiłam (robię?) z osobami z innych krajów. Część z nich dokonałam za pomocą pocztówek i listów :)

I decided to change a form of my blog. I had a feeling that I wasn't inventive enough to write just about postcards. I found my writing about it a bit boring. What will you find here now? I want to share with you my little interviews with people from different countries, some of them done via postcards and letters :)


Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić :)

So... I hope you'll have fun :)

2015-09-29

Zmiany, zmiany, zmiany...

Postanowiłam znacznie odmienić mojego bloga. Kierunek jest już trochę zarysowany, pracuję nad resztą :) Mam nadzieję, że i taka nowa forma Wam się spodoba.

I decided to change my blog. The destination is shown a little bit already, I am working on details :) I hope the new form will be liked by you.

2015-05-30

Mieszkanko moich pocztówików

Dziś zapraszam Państwa na zwiedzanie mieszkania moich pocztówików, a więc wielkiego albumu, który dostałam na urodziny od Mojego M. Rozgośćcie się!
Pierwsza strona z pocztówkami z Polski

 

I kilka przykładowych stron - poniżej Czechy.Jak widzicie, postarałam się trochę i zrobiłam etykiety z nazwami państw, ich stolicami i jakimś charakterystycznym symbolem :) Poniżej - Grecja.


Finlandia


Francja

Irlandia

Niemcy

USA

Chiny

Indie

Japonia

...oraz moje poza-państwowe kartki - Harry Potter (w kadr wdarła się kartka z kolejnego tematu ;))

Star Wars

Etykiety robiłam w wordzie - oczywiście nie dla wszystkich krajów, ale zapisany plik będzie mi pozwalał na bieżąco dorabiać etykiety dla nowych krajów. Oby jak najczęściej!
Mogę się także podzielić tym plikiem z kimś, kto potrzebowałby takich karteczek dla skatalogowania swojej kolekcji :)

P.S. Jak widzicie, u mnie małe przemeblowanie :)

Happy Postcrossing!


Today I would like to invite you to my postcards' house :) Here you have photos of my album for postcards I got from My M. as a birthday present. You can see that to every country I added kind of label with its name, capital city and a little symbol. I made them in MS Word - it gives me an opportunity to do them more for new countries. I hope - often!

Happy Postcrossing!


Сегодня я хотела бы пригласить вас в доме моих открыток :) Вот у вас есть фотографии моего альбома для открыток который я получила от Моего М. в подарок на день рождения. Вы можете видеть, что в каждой стране я добавила этикетки с названием, столицой и небольшим значком каждей страны. Я сделала их в MS Word - это дает мне возможность сделать их более дла новых стран. Я надеюсь - часто!

Happy Postcrossing!

2015-05-20

Spontaniczne Kameralne Spotkanie Postcrosserów w Krakowie

Uprzejmie donoszę, że 17. maja w kawiarence przy ul. Szczepańskiej w Krakowie odbyło się Spontaniczne Kameralne Spotkanie Postcrosserów. Było nas aż... 5 postcrosserek :) Przy kawie i czekoladzie miło spędziłyśmy czas.

 

(Przepraszam za kolory zdjęć - i tak je musiałam nieumiejętnie podrasować, bo wyglądały jak z dzielnicy czerwonych latarni, a nie z eleganckiej krakowskiej kawiarenki ;))

Oczywiście popisałyśmy milion pocztówek...


...wypisując oczywiście kilka pamiątkowych...


...które powysyłałyśmy do siebie i dziś właśnie dostałam:

 

To gdzie następne spotkanie? ;>

P.S. O kościele w Mielcu najczęściej mówi się, że przypomina... skocznię narciarską ;) (to w nawiązaniu do poprzedniego posta).

Happy Postcrossing!


I would like to announce that on 17th of May in little cafe on Szczepańska street in Kraków the Spontaneous Postcrossers' Meeting took place. There were 5 postcrossers! We spend really nice time drinking coffee and hot chocolate.
We wrote million of postcards and later sent some of them to each other. Today I got one!
So... where is the next meeting? ;>

Happy Postcrossing!


Я хотела бы сообщить, что 17-го мая в маленьком кафе на улице Шчепанской в Кракове была Спонтаничная встреча посткроссеров. Были 5 людей! У нас были действительно хорошие время, мы пили кофе и горячий шоколад и писали миллион открыток, а позже послали некоторых из них друг к другу. Сегодня я получила одой открытку!
Где следующая встреча? ;>

Happy Postcrossing!


2015-05-10

W końcu mam kartki z Mielca!

Cztery dni temu się zestarzałam - tj. ukończyłam 24. wiosnę mojego życia. Z tej okazji - jak już wspomniałam - dostałam od Mojego M. album na pocztówki (pokażę wkrótce!) i... to okazało się niejedyny prezent związany z postcrossingiem! Mama znalazła dla mnie kartki z moich rodzinnych stron - z Mielca.
Ucieszyłam się strasznie, bo znaleźć pocztówki z Mielca to nie taka łatwa sprawa - to miasto wybitnie nieturystyczne. Może krótka notka, o czym w ogóle mowa!

Mielec - 60-tysięczne miasto powiatowe w południowo-wschodniej Polsce w województwie podkarpackim. Ośrodek przemysłowy nad Wisłoką. Prawa miejskie od XV wieku.
Główne skojarzenia:
- samoloty - miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłu lotniczego, co sprawiło, że wjazd do Mielca od strony Tarnowa wygląda tak --> klik, a logo tak ---> klik. Mielec to m.in. jedyne miejsce poza USA gdzie produkuje się Black Hawki,
- Specjalna Strefa Ekonomiczna - utworzona w 1995 roku jako pierwsza w Polsce! - do teraz ważna siła napędowa gospodarki powiatu,
- piłka nożna - to skojarzenie tych starszych zapewne ;). Stal Mielec była dwukrotnie mistrzem Polski w piłce nożnej - w 1973 i 1976 roku, a w jej składzie grali m.in. Grzegorz Lato, Henryk Kasperczak czy Andrzej Szarmach.

Z Mielcem nie wiążą się zatem zbytnie atrakcje turystyczne, zatem nie jest łatwo o pocztówki. No chyba, że zaglądnie się do Księgarni Dębickich przy ul. Mickiewicza. Piękny budynek z popiersiem Tadeusza Kościuszki, w czasie wojny punkt kontaktowy AK, Szarych Szeregów i schronienie cichociemnych.


Kolejna pocztówka pokazuje najbardziej znany zabytek Mielca - pałacyk Oborskich przy ul. Legionów, główna siedziba Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu, chętnie wykorzystywany przy okazji sesji ślubnych. Pocztówka zawiera także zdjęcie kościoła św. Mateusza z XVII wieku. Jadernówkę - muzeum fotograficzne, budynek Urzędu Gminy i kościół w pobliskim Rzochowie.


Kolejna pocztówka to budynek z daleka rzucający się w panoramie miasta - Kościół Ducha Świętego. Co Wam przypomina?

 

Następne pocztówka to sala z pocztem królów Polski w mieleckiej Szkole Muzycznej - jedna z najbardziej reprezentacyjnych w mieście.


 

Pocztówka poniżej przedstawia Plac Armii Krajowej, położony naprzeciw Domu Kultury.
Mamie udało się też znaleźć też dwie pocztówki bardziej vintage :) Pierwsza z defiladą mieleckich strażaków na ul. Kościuszki. Pocztówka z okazji 110 lat mieleckiej fotografii.

 

Druga - z ul. Piłsudskiego - widok sprzed 1939 roku.
I jak Wam się podoba Mielec? Ktoś z Was może był? Jak wrażenia? :)
Wiem, że kilkoro z Was zbiera pocztówki z poszczególnych powiatów Polski. Jeśli jesteście zainteresowani jakimś radosnym swapem - formularz kontaktowy błąka się gdzieś po stronie, ew. piszcie w komentarzach :)

Happy Postcrossing!


Four days ago I got old - I had my 24th birthday. As I mentioned I already got one present connected with postcrossing - album for postcards from My M. (I'll show you soon!) and some time ago I got postcards from my family town called Mielec.
I was really happy! It's not easy to find postcards from Mielec - this is not a touristic place. But fiest - maybe a short note about this town.

Mielec is a town in the south-east of Poland, in Podkarpackie Voivodeship wich 60 thousands people living there. It's an industrial town.
Main associations:
- airplanes - Mielec is an imporant place where planes are constructed, for example - the only place outside the USA where Black Hawks are made,
- Special Economic Zone - first in Poland created in 1995
- football - that's maybe for older readers ;). A local team called Stal Mielec was a champion of Poland twice - in 1973 and 1976 with great Polish footballers of that time like: Grzegorz Lato, Henryk Kasperczak or Andrzej Szarmach.

As you can see there are no touristic associations with Mielec so it's not easy to find postcards. But... if you go to Dębickis' bookstore - a beautiful old building with a sculpture of Tadeusz Kościuszko shown on the first postcards you can find them!
Other places on postcards I have are:
- Oborskis' palace - now a Regional Museum, but also a place where wedding photos are likely taken. In the postcard there are also: St. Matthew's church, Jadernówka - museum of photography, a municipal office and a church in Rzochów,
- Holy Spirit's church - does it remind you something?,
- the hall with paitings of Polish kings in music school,
-  National Army's square in front of cultural centre,
- old photo of the defilade of firefighers
- old photo taken before 1939.

What do you think about Mielec? Do you like this town? :)

Happy Postcrossing!


Четыре дня назад у меня был 24-й день рождения. Как я уже говорила, я уже получила один подарок связан с postcrossing - альбом для открыток от Моего М. (я покажу вам!) и некоторое время назад я получила тоже открытки.
Я была действительно счастлива! Это не легко найти открытки с Мелецом - это не туристическое место. Но с начала -  короткая записка об этом городе.

Мелец это промышленный город в юго-восточной части Польши в Подкарпатском воеводстви, в которым живут 60 тысяч людей.
Основные ассоциации:
- самолёты - Мелец  это место, где самолеты строятся, например - единственное место за пределами США, где делают Black Hawk,
- Особая экономическая зона - первая в Польше создано в 1995 году,
- футбол - это, может быть, для пожилых читателей;). Сборна называется Сталь Мелец была чемпионом Польши дважды - в 1973 и 1976 году и играли здесь великие польские футболисты того времени как: Гжегож Лато, Генрик Касперчак или Анджей Шармах.
Как вы можете увидеть, здесь нет туристических ассоциации и потому не легко найти открытки. Но... если вы идёте в книжный магазин Дебиских ве можете их найти. Это красивый старый дом со скульптурой Тадеуша Костюшко, показанной на первый открытке.

Другие места на открытках это:
- дворец Оборских - теперь краеведческий музей, но и место, где делают свадебные фотографии. В открытке есть также: Церковь Св Матфея, Ядерновка - музей фотографии, муниципальные здание и церковь в Жохове,
- церковь Святого Духа - на что это подобное по Вашему?
- зал с картинами польских королей в музыкальной школе,
- площадь Национальной армии перед культурным центром,
- старая фотография из шествии пожарных,
- старая фотофрафия перед 1939.

Что вы думаете а Мельце? Вам нравится етий город?

Happy Postcrossing!