2015-03-24

To obejrzałam, to przeczytałam, to wysłuchałam...


Słońce się rozświeciło w Królewskim Mieście, adepci geodezji wyszli po raz 751 wymierzać ulicę Czarnowiejską (najlepiej wygeodezjowana ulica w mieście!), a tu i tam zaczynają się pojawiać rowery miejskie (oczywiście z pewnym opóźnieniem - to miasto wyjątkowo ceni sobie tradycję!).
I listonosze się włóczą ulicami, niestety, z rzadkością zaglądając do mojego skromnego bloku w dzielnicy biznesowej (Królewskie Miasto nie ma jakiej takiej dzielnicy biznesowej za bardzo - gdzie jest kawałek miejsca tam stawiają wieżowiec, byle z dala od szponów konserwatora zabytków :D).
No to Wam pokażę - zgodnie z zapowiedziami - pocztówki o tematyce, na którą długo czekałam.
Tadam! - a raczej - Hokus Pokus!


Harry Potter! Przeczytałam prawie wszystkie części, przesłuchałam wszystkie i przeoglądałam wszystkie. Przesłuchałam po rosyjsku! Wydaje mi się, że książki z tej serii są całkiem dobre do nauki języków, bo nie mają nazbyt górnolotnego słownictwa (nie licząc słów związanych z magią typu troll czy centaur). Polecam :)
Tak dla ciekawostki - moja współlokatorka z pocztówki wygrała mi na klarnecie zapisany motyw muzyczny o.O
I jeszcze takie coś dostałam!


Gwiezdne Wojny. Moim zdaniem sztampowa fabuła walki dobra ze złem, sama miałam 3 podejścia do tych filmów, bo zasypiałam, ale ostatecznie z Moim M. obejrzałam wszystkie części i czekam na nową! Bo jakiś mam do tego sentyment...
Mam jeszcze 3 tematy kartek, na które sobie czekam. Czy już pisałam jakie to? :)

Happy Postcrossing!


The sun is shining in the Royal City, adepts of geodesy went out to measure Czarnowiejska street (it's 751st time!) and here and there we already have city bicycles to rent (finally, but also later than it was said - like always, this city really takes care of tradition!).
And postmen are walking down the streets, but come very rarely to my flat in business district (the Royal City doesn't have business districts :D).
So I will show you some postcards in the topic of... Harry Potter!

I read almost all books of this serie, listened to all of them and watched all of them. I listened to them in Russian! I think those books are good for language learner, because they don't have very sophisticated language (excluding those words connected with magic like troll or centaur). I recommend!
What's interesting, my flatmate played for me a music written on the postcard with her clarinet o.O
And I also got postcards in the topis of Star Wars! In my opinion Star Wars' movies have stamped plot, I tried to watch those films 3 times on my own (and I felt asleep) but finally I watched all of them with My M. and... I am waiting for the new one! I have some sentiment...
I have three more topic of postcards I would like to get someday :) Did I mention them?

Happy Postcrossing!


Солнце светит в Королевском Городе, адепты геодезии вышли из университета чтобы измерить улицу Czarnowiejska (это 751-раз!) и у нас уже городские велосипеды в аренду (наконец-то, но и позже, чем было сказано - как всегда, это город действительно заботится о традиции!).
И почтальоны ходят по улицам, но приходят очень редко в мою квартиру в бизнес-районе (Королевский Город  не имеет бизнес-районов :D).
Я покажу вам открытки в тему ... Гарри Поттер!
Я прочитала почти все книги этой серии, выслушала все из них и увидела тож все из них. Я слушала по-русски! Я думаю, что эти книги хороши для людей, которые учатся языка, потому что они не имеют очень сложного языка (за исключением тех слов связанных с магией, как тролль или кентавр). Я рекомендую!
Что интересно, моя соседка играл амне музыку, написанную на открытке на её кларнете о.О
И я также получила открытки в теме Звездных войн! По моему это штампованная история, я пыталась смотреть эти фильмы в 3 раза по себе (и я уснула), но в конце концов я смотрела все их с Моим М. и... я жду нового фильма!
У меня есть ещё три темы открыток, я хотела бы получить когда-нибудь :) Я уже говорила?

Happy Postcrossing!

2015-03-16

Jak to zobaczycie to padniecie...

Przybyłam specjalnie w środku tygodnia, mimo różnych środkowotygodniowych obowiązków, by pokazać Wam, co udało mi się zdobyć.
Dziś zaraz przez godziną 19 na rogu Lea i Smoluchowskiego w Królewskim Mieście weszłam w posiadanie... tego!


Ok. 160 pocztówek z serii Kronika Polski. Puste, niewypisane, w świetnym stanie. Z czterech kategorii: Dawne widoki Rzeczypospolitej, Malarstwo polskie, Cuda Polski i i Sławni Polacy. Prawie cała kolekcja, z zaledwie kilkoma brakami.


Trudno pokazać je wszystkie (mam za mały pokój, ba!, za małe mieszkanie!), przedstawiam więc kilka przykładów kartek z każdej z serii.
Oto Dawne widoku Rzeczypospolitej - seria zawierająca piękne ryciny i kolorowane drzeworyty starych polskich miast, jak i widoki dawnych polskich metropolii - Wilna czy Lwowa oraz stare widoki np. Krakowa czy Warszawy.


Seria Malarstwo polskie zawiera najbardziej znane polskie obrazy, m.in. Śmierć Barbary Radziwiłłówny czy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.


Seria Cuda Polski to piękne widoki naszego kraju - od Bałtyku po Tatry, miasta, krajobrazy, zamki - nie umiałabym nic dodać do tego zestawienia!


I ostatnia seria - Sławni Polacy, czyli wizerunki najbardziej znanych naszych rodaków od Bolesława Chrobrego przez Tadeusza Kościuszkę, Adama Mickiewicza, Józefa Piłsudskiego po Jana Pawła II i Lecha Wałęsę.


Przepiękne, prawda?
Mam przedziwne uczucia związane z tym zakupem. Kupiłam te kartki... żałośnie tanio. Aż się nie będę przyznawać, bo to naprawdę śmieszna cena (ale dołożyłam czekoladę! bąbelkową!). I tak myślę, czy ja to mam takie szczęście czy coś jest nie tak z tymi pocztówkami i za godzinę załomocze do mych drzwi jakieś CBA, CBŚ czy KGB i pójdę za to więzienia xD
Ogólnie szukałam informacji o tej kolekcji w internecie i nic nie mogłam za bardzo znaleźć. Może Wy coś wiecie na jej temat? To jakaś bardzo cenna kolekcja, znana, pożądana, popularna? Będę wdzięczna za wszelkie odpowiedzi! :)
Happy Postcrossing!

I came today, in the middle of the week, despite of many middle-week-duties, to show you something special!
Today around 7 p.m. at Lea-Smoluchowskiego corner in the Royal City I bought a very special collection of postcards. It's about 160 postcards from collection called the Chronicle of Poland. The postcards are empty in great state. There are 4 series: The old views of Poland, Polish painting, The miracles of Poland and Famous Poles. Almost full collection, just with a view lacks.
It's very difficult ro show all of those postcards (I have too little room, well, even a flat!), so I show you just a few of every serie.
The old views of Poland serie shows beautiful paintings and old views of Polish cities, even those which are now not Polish like Lvov and Vilnius.
The Polish painting serie shows the most famous Polish paintings like "The death of Barbara Radziwiłłówna" or Our Lady or Częstochowa.

The miracles of Poland serie shows the views of Poland - from Baltic Sea to Tatra Mountains, cities, landscapes, castles - I couldn't add anything more to this serie!
And the famous Poles serie - photos and paintings of the most known Poles from the first king Bolesław Chrobry through Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski to John Paul II and Lech Wałęsa.
Isn't that wonderful? :)
I have strange feelings about that. I bought those postcards for really low price (but I added a chocolate! bubble!). And I think: do I have such a luck or is there something wrong with those postcards and I will go to prison or something xD
I was looking for some information about that collection on the internet and I couldn't find anything. Maybe you know something about it? Is it some special, valuable, well-known, desirable or popular collection? I would be grateful for any answers! :)
Happy Postcrossing!


Я пришла сегодня в середине недели, несмотря на много обязанностей, чтобы показать вам что-то особенное!
Сегодня около 7 вечера в Lea-Smoluchowskiego углу в Королевсом Городе я купила очень специальную коллекцию открыток. Это около 160 открыток из коллекции под названием Хроника Польши. Открытки пусты, в хорошем состаянии. Есть 4 серии: Старые виды Польши, Польское живописи, Чудеса Польши и Знаменитые поляки. Почти полная коллекция, только немножко недостатков.
Это очень трудно показать все открытки (у меня мало места в комнате, ну, даже в квартире!), потому я покажу вам только некоторые из всех серии.
Серия Старые виды Польша показывает красивые картины и старые виды польских городов, даже тех, которые сейчас в Польши как Львов или Вильнюс.
Серия Польские живописи показывает наиболее известные польские картины как "Смерть Барбары Радзивилл" или "Богоматери или Ченстоховы".
Серия Чудеса Польши показывает виды Польши - с Балтийского моря до Татр, города, пейзажи, замки - я не могу больше ничего в этой серии добавить!
И Серя Знаменитые поляки показывает фотографии и картины самых известных поляков из первого короля Болеслава Храброго через Тадеуша Костюшко, Адама Мицкевича, Юзефа Пилсудского по Иоанна Павла II и Леха Валенсу.
Разве это не замечательно? :)
У меня есть странные чувства об этом. Я купила эти открытки по действительно низкой цене (но я добавила шоколад!). И я думаю: у меня есть такая удача или есть что-то не так с открытками и я пойду в тюрьму или что-то XD
Я искала какую-то информацию об этой коллекции в Интернете и я не могу ничего найти. Может быть, вы знаете что-то об этом? Это что-то особое, ценное, хорошо известное, желательное или популярное? Буду признателна за любые ответы! :)
Happy Postcrossing!

2015-03-15

Kolejnej wiosny łyk

Mam nadzieję, że dzisiejsze ocieplenie i osłonecznienie, jakie mamy w Królewskim Mieście, to już na pewno początki wiosny!
Wpadłam na chwilę na to moje pocztówkowe podwórko by pokazać kartki z nowych krajów - jak już zapowiedziałam wcześniej :)

Po pierwsze - Szwajcaria:

Ten instrument muzyczny, na którym grają panowie Szwajcarzy to "alphorn". Simone napisała, że także jej dziadek taką posiada, a ona nawet potrafi na niej trochę grać :)

Po wtóre - Łotwa:


Kartka dotarła do mnie z Rygi, a więc już niedługo pojawię się w miejscu, z którego została wysłana! :) Tekst na odwrocie napisany jej po rosyjsku, co mnie zawsze dodatkowo cieszy :)

Po kolejne - Polska!


No z Polski kartki jeszcze nie dostałam :) W przeciwieństwie do poprzednich pocztówek (które pochodzą z "normalnego" postcrossingu), ta pochodzi z loterii, a nadesłała ją Weronika z Pomorza :) Przedstawia Jezioro Lubowidzkie.

Poza tym Tester Herbat ocenił już drugą herbatkę (I ja też! Przepyszna pomarańczowa herbata z Holandii!), widziałam dzisiaj Bronkobus (hihi), zaopatrzyłam się w kolorowe papeterie oraz myślę twardo, co też można fajnego wysłać mojej nowej penpalce z Czech na urodziny (dodam, że miłośniczka sów!)


Dodałam (i dziękuję za pomoc :)) opcję obserwowania - można się teraz elegancko podpinać :)

Niechby nam ta wiosna już przyszła, c'nie? :)

Happy Postcrossing!


I hope that this warm and sunny weather today which we have in the Royal City, is the beggining of Spring finally!
I came to my little blog today to show you postcards from new countries - as I mentioned some time ago :)
First of all - Switzerland! This instrument those Swiss men play is called "alphorn". Simone wrote me at her grandfather has one and she can play it a little bit :)
Secondly - Latvia! That postcard came to me fro Riga - the place I will visit soon! he text on it is written in Russian so it makes me even happier :)
And finally... Poland! Yes, I haven't had any postcard from Poland yet :) This one (in the opposite of previous two which come from "normal" postcrossing) came to me from he lottery and Weronika sent it to me from Pomerania. It shows Lubowidzkie Lake.

What's more, the Tester of Tea judged the second tea (And me too! It was delicious orange tea from Netherlands!), I bought colourful papers for writing letters and think hardly what to send my penpal from Czech for her birthday (she loves owls!)

Would you like the Spring to come?

Happy Postcrossing!


Я надеюсь, что эта теплая и солнечная погода сегодня, которой мы имеем в Королевском Городе, это начинающийся весна!
Я пришла к моему маленькому блогу сегодня, чтобы показать вам открытки с новых стран - как я уже говорила некоторое время назад :)
Прежде всего - Швейцария! Этот инструмент эти швейцарские мужчины играют называется "Альпийский рог". Симоне написал мне что её дедушка имеет один и она может играть немножко :)
Во-вторых - Латвия! Это открытка пришла к мне из Риги - место, где я поеду в ближайшее время! На неё текст написан по-русски, что делает меня еще счастливее :)
И наконец... Польша! Да, у меня не было никакой открытку из Польши ещё :) Это одно (в противоположность двум предыдущим, которые прушли из "нормального" postcrossing) пришла к мне из он лотерии и Вероника прислала мне это из Померании. Открытка показывает Lubowidzkie озеро.

Более того, Тестер Чая судил второй чай (И я тоже! Это был восхитительный апельсиновый чай из Нидерландов!), я купила красочные бумаги для написания писем и думаю что послать моей подруге по переписке с Чехи на её день рождения (она любит совы!)

Хотите уже весны?

Happy Postcrossing!

2015-03-11

Jestem - mam to na piśmie!

Jak już pewnie wielu polskich postcrosserów się przekonało, był w ostatnim czasie jakiś gigantyczny zator na poczcie wskutek którego pewnego pięknego, bardzo zapracowanego dnia wyciągnęłam ze skrzynki... 23 ZALEGŁE PRZESYŁKI!!!!!


Pół wieczoru to ogarniałam (mimo "mania" do ogarnięcia wielu innych spraw), nie mogąc wyjść  z szoku! W ogóle cały wieczór miałam takie poczucie, że tyle miłego przyszło do mojego mieszkania i miałabym ochotę do wszystkich wysłać wielkie dziękuję!
A wszystkie przesyłki były dodatkowo wyjątkowo cudowne. Nowe kraje (przedstawię wkrótce), pocztówki o tematyce, na którą długo czekałam (także wkrótce ;)) oraz... herbatki!


Herbaty pochodzą głównie z tagów, ale był także dołączane do pocztówek z postcrossing.com (ktoś z uwagą przeczytał wszystko z mojego opisu na profilu :)), a wśród nich: Holandia, Szwajcaria, Niemcy i Czechy :)
Testerem herbat jest Mój M., który do zadania podchodzi wyjątkowo profesjonalnie. Zapowiedział podchodzenie do każdej torebki w systemie "Pół godziny tylko dla herbaty" wskutek czego i za sprawą swoich wszystkich ważnych spraw zdążył przetestować... jedną. Wynik: 7/10.

Są też listy! Na przykład taki uroczo złożony w złotej kopercie z Chin z dołączoną monetą:


Albo w takiej to kopercie (staram się nie myśleć o tym negatywnie, że ktoś z Rosji chciał mi jako Polsce zrobić jakąś przykrość):


Poza tym - się działo:
- wypełniłam szlachetnie obowiązki Sędziego Spontanicznego - w kwietniu będę mogła opowiedzieć o zadaniu, które oceniałam,
- zabukowałam hotelik w Wilnie, zrobiłam interaktywną mapkę atrakcji w tym mieście łącznie z tanią gastronomią, zostało mi ogarnięcie Rygi i przeanalizowanie, czy zdążymy nad morze :)
- przesłuchałam za przyczyną mojej współlokatorki już przynajmniej po 20 razy piosenek ze słowami "Love me like you do", "I'm an albatros" i "I've got a blank space, baybe" i jeśli tylko cokolwiek kiedykolwiek stanie się Taylor Swift, mogę ją z powodzeniem zastąpić, bo tekst znam teraz chyba lepiej od niej -.-
- dzięki analizom w pracy jestem w stanie dogadać się bez problemu z każdym czeskim rolnikiem na temat hnojiv (ha!) jakie stosuje -.-
- bulwersuję się ruchami antyszepieniowymi, martwię sytuacją na Wschodzie, bo za dużo słucham Polskiego Radia i rozczarowuję vlogiem Karola Paciorka (I miss LS...).
A więc żyję i teraz macie to na piśmie :)

Happy Postcrossing!


As many Polish postcrossers found, there was some kind of big stuck at Polish Post and because of that one beautiful and very busy day I got... 23 OVERDUE MESSAGES!
I spent half of that evening (despite having a lot of other things to do) to cope with all those messages and I was in a shock! I had a feeling that so many nice things came to my flat and I would like to send big thank you to all people in the world!

And all messages were wonderful! New countries (I'll show you soon!), postcards in the topics I wanted to get (also soon!) and teabags!
The teabags come mostly from tags, but they were also added to postcards from postcrossing.com (someone read my profile carefully :)) and there are teas from: Netherlands, Switzerland, Germany and Czech Republic :)
The tester of the teas is My M. who treats this task really professionaly. He wants to try them in the system "Half an hour for one tea" and because of that and because all the things he has to do he has already tried... one of those teas. Score: 7/10.
There are also letters! For example this charming letter in golden envelope from China with added coin from this country. Or a letter in the envelope with Vladimir Putin (I think about it not in negative way).

Additionally - what happend:
- I was a judge in a competition I wrote about - in April I would be able to tell you about the task I was estimating,
- I booked a hostel in Vilnius, made an interactive map of attractions in that city including cheap gastronomy and all I have to do is to organise the time in Riga including the analyse of possibility to go to see the sea :)
- I heard (thanks to my flatmate) at least 20 times songs with lyrics: "Love me like you do", "I'm an albatros" and "I've got a blank space, baybe" and if anything anytime happens to Taylor Swift, I can replace her knowing the lyrics of her song even better than she does -.-
- thanks to the analyses in my work I am able to have a conversation with Czech farmer about the "hnojiva" (ha!) he uses,
- I am upset with organisations against vaccines, worried about the situation in the East (because I listen to the radio too much) and disappointed with the vlog of Karol Paciorek (I miss LS...).
So I am alive and you have it... written :)

Happy Postcrossing!


Как многие польских построссеров узнали, это была какая-то большая задержка в Польской Почте и из-за этого в один прекрасный и очень занятой день я получила... 23 просроченные отправки!
Я провела половину вечера (несмотря на большое количество других вещей, чтобы сделать), чтобы справиться со всеми этими сообщениями и я была в шоке! У меня было ощущение, что так много хороших вещей пришли в мою квартиру и я хотела бы отправить большое спасибо всем людям в мире!
И все сообщения были замечательные! Новые страны (я покажу вам скоро!), открытки в темах я хотела получить (также в ближайшее время!) и пакетики чая!
Пакетики приходят в основном из тагов, но они были также добавлены к открыткам с postcrossing.com (кто-то внимательно прочитал мой профиль :)) и есть чаи из: Нидерланд, Швейцарии, Германии и Чехии :)
Тестер чаев - Мой М., который лечит эту задачу действительно профессионально. Он хочет, чтобы испытать их в системе «Полчаса для одной чайной" и из-за этого и из-за всех вещей, которые он должен сделать он уже пытался ... один из тех чаев. Счёт: 7/10.
Есть также письма! Например, это очаровательное письмо в золотой конверте из Китая с добавлением монеты из этой страны. Или письмо в конверте с Владимиром Путиным (я думаю об этом не в негативном смысле).

Кроме того - что случилось:
- я была судьей в конкурсео котором я уже писала  - в апреле я могу сказать вам о задаче я оценивала,
- я заказала общежитие в Вильнюсе, сделала интерактивную карту достопримечательностей в этом городе, включая дешевю гастрономию и все, что нужно сделать, это организовать время в Риге в том числе анализ возможности идти, чтобы увидеть море :)
- я слышала (спасибо моей соседи) по меньшей мере 20 разов песни с текстами: "Love me like you do", "I'm an albatros" и "I've got a blank space, baybe" и если что-нибудь в любое время случиться Taylor Swift, я могу заменить её потому что я знаю ее песни даже лучше чем она -.-
- благодаря анализов в моей работе я в состоянии иметь беседу с Чешском фермером о «hnojiva" (ха!) он использует
- я расстроена организациями против вакцин, обеспокоена ситуацией на Востоке (потому что я слушаю радио слишком много) и разочарована vlog Karol Paciorek (я скучаю по LS ...).
Так что я жива и это у вас ... написано :)

Happy Postcrossing!

2015-03-01

Co robiłam tydzień temu...

Na początek: pocztówki, pocztówki, pocztówki!

Norwegia z zachwycającym zachodem słońca!


Niemcy - takie o :)


Francja - widok na miasto!

I w końcu - obiecana relacja z mojego ubiegłego weekendu.
W ubiegły weekend szkoliłam się pilnie na... sędziego!
8. marca będę pod raz drugi Sędzią Spontanicznym podczas Regionalnych Eliminacji Odysei Umysłu w Krakowie.
Już wyjaśniam! Wyjaśnię od końca!
Odyseja Umysłu (zostawiam link) to konkurs twórczego rozwiązywania problemów. To konkurs międzynarodowy - zwycięscy eliminacji regionalnych przechodzą do finałów krajowych, a następnie do finałów światowych w Stanach Zjednoczonych. W konkursie biorą udział drużyny złożone z maksymalnie 7 dzieci (aczkolwiek jest także kategoria studencka!), nad którymi pieczę trzyma ich Trener. Dzieci mają do rozwiązania dwa zadania.
Pierwsze to tzw. Problem Długoterminowy. To zwykle zwariowane przedstawienie, które musi zawierać sformułowane w opisie elementy. Nad tym zadaniem grupy dzieci pracują długo, wspólnie i jedynie pod opieką swojego Trenera. Wszystkie elementy przedstawienia muszą wykonać same, a gdy istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że coś wykonała osoba dorosła, grupa otrzymuje punkty karne za pomoc z zewnątrz.
Druga część konkursu to Problem Spontaniczny. Drużyny przychodzą do specjalnie odseparowanej Strefy Spontanicznej, zostawiają w tzw. Strefie Luzu swojego Trenera i przychodzą do Pokoju Zadań, gdzie czekają na nich Sędziowie Spontaniczni (w tym ja!). Rozwiązują zadanie-niespodziankę, która jest problemem słownym, manualnym lub słowno-manualnym. Zadania są mega zróżnicowane, równie zwariowane i czasem... bardzo trudne! Jednym z przykładów zadania jest na przykład zadanie stworzenia w jakieś 5-8 minut sposobu komunikacji - wizualnej lub tylko na słuch przy pomocy najprostszych przedmiotów. Inne zadania to budowanie konstrukcji, dokańczanie rozpoczętych zdań, podawanie przykładów itd. Zadanie jest dodatkowo trudne, bo musi być ono rozwiązane maksymalnie kreatywnie i tak w zadaniach słownych ocenia się odpowiedzi jako pospolite i twórcze - no i te drugie są lepiej punktowane. Zadanie jest ściśle tajne. Opowiedzieć o nim nie można nikomu aż do kolejnego etapu konkursu. W tym celu dzieci dostają krówki-mordoklejki ;) Oczywiście, sędziowie także milczą jak grób! Zatem o zadaniu które będę sędziować będę Wam mogła opowiedzieć dopiero w kwietniu! Na razie sama go nie znam :)
A oto mój identyfikator w poprzedniego konkursu - Uwaga! Myślenie w toku! :)


Cały konkurs ma ściśle określone zasady, których przestrzeganie jest bardzo ważne. Uczy kreatywnego rozwiązywania abstrakcyjnych problemów (a jak ktoś już rozwiąże problem abstrakcyjny to chyba już ma łatwiej w rozwiązywaniu tych codziennych, nie? :)). Promuje postawę zaangażowania, odwagi, pracy niekonwencjonalnej, kreatywnej. Inaczej niż w szkole. Bo "co nie jest zabronione, jest dozwolone".
Polecam uczestnictwo w tym świetnym konkursie! Zarówno jako uczestnik (to musi być mega frajda!), jak i sędzia czy wolontariusz (zwany szeryfem, pomagający w technicznym przeprowadzeniu konkursu).

Happy Postcrossing!


First of all - postcards! Norway with amazing sunet, Germany and France with the view of the city.

And finally - a report from my last weekend.
Last weekend I had a training for... judges!
On 8th of March I will be a Spontaneous Judge in Regional Elimination of Oddysey of the Mind Competition in Kraków - for the second time!
I'm explaining! From the very end!
The Oddysey of the Mind is a competition of creative problem solving. It's international competition - the winners of regional eliminations go for national eliminations and later for world finals in the United States. The teams of 7 children (but not only - there is also a student category) take part in the competition and they are leaded by their Coach. They have to solve two problems.
The first one is co-called Long-Term Problem. It's usually a crazy performation, which has to have some formulated in description elements. Children work on this task for a long time, together and the Coach is just the carer. Children have to make everything on their own. If there is a suspiction that some elements were done my someone else, the team got penalty points for the outside help.
The second part is Spontaneous Problem. Teams go to speciallly separated Spontaneous Zone, leave their Coach in so-called Relax-Zone and they go to the Room of Tasks where the Spontaneous Judges are waiting (here is me!). They solve a surprise problem which is oral, manual or oral-manual. The task are really differential, crazy and sometimes... really difficult! The example could be the task in which the team had to make a communication system in 5-8 minutes - visual or just fo hearing. Everything made of simple objects. Other tasks would be making a construction, finishing sentences, giving examples and others. The task is additionally difficult because it has to be done creatively. In oral tasks the answers are evaluated as common and creative and creative ones give higher scores. The task is top secret. The children and the judges cannot tell about it anyone to the next stage of the competition. That's why the team got after the task candies :) Also I wll not tell you what I was evaluating during the competition. I will be able to tell you that in April. Even now I don't know it! :)
The competition has rules which have to be followed. It learns how to solve abstractive problems creatively (if you can solve an abstractive problem, you can also solve this one from every day life! :)). It promotes the attitude of commitement, courage, inconventional, creative work. Differently than at school. Because "what is not forbidden, is allowed".
I really recommend you to take part in the competition - as a participant (that must be great!), a judge or a volunteer (so-called sheriff - they help in technical organisation of the competition).

Happy Postcrossing!


Прежде всего - открытки! Норвегия с удивительном закат, Германия и Франция с видом на город.

И наконец - отчет моего последнего уик-энда.
В минувшие выходные я имела тренинг для ... судей!
8 марта я буду спонтанном судью в региональном конкурсе Одиссея Ума в Кракове - во второй раз!
Я объясняю! С конца!
Одиссея Ума это конкурс творческого решения проблемов. Это международный конкурс - победители региональново конкурса одут на национальный конкурс а позднее на мировый финал в Соединенных Штатах. В конкурсе команды 7 детей (и не только - там тоже студентская категория) с их тренером. Они должны решить две проблемы.
Первая это так называемая Долгосрочная Проблема. Это обычно спектакл, который должен иметь некоторые сформулированые в описании элементы. Дети работают над этой задачей в течение длительного времени, а их тренер - только опекун. Дети должны сделать всё самостоятельно. Если есть подозрение, что некоторые элементы сдлелал кто-то другой, команда мочет получить штрафные баллы за посторонной помощь.
Вторая часть - Спонтанное Проблемы. Команды идут в специальную Спонтанную Зону, оставают их тренера в так называемоой Зоне Отдыха и они идут в Зал Задачий, где ждут Спонтанное Судя (здесь я!). Дети решают проблему-сюрпризи: оральные, ручное или орально-ручное. Задача разнообразне и иногда сложные. Примером может служить задача, в которой команда должна была сделать систему связи в 5-8 минут - визуальною или для слуха. Всё из простых объектов. Другие задания это строительные конструкции, завершение предложений или проводение примеров. Задача дополнительно трудно, потому что она должно быть сделана творческо. В устных задачах оцениваться ответы: обшиие или творческие и творческие дают более высокие оценки. Задача совершенно секретно. Дети и судьи не могу сказать никому об этом на следующий этап конкурса. Вот почему команда получают после задачи конфеты :) Я тоже не скажу, что я буду судить. Я буду в состоянии сказать вам в апреле. Даже сейчас я не знаю! :)
Конкурс проводится по правилам. Онучит, как решить абстрактные проблемы творческо  (если вы можете решить проблему с абстрактно, вы также можете решить эту из повседневной жизни! :)). Это способствует отношение мужества, нетрадиционной и творчествотворческой работы. Иначе чем в школе. Потому что "что не запрещено, разрешено".
Я очень рекомендую вам принять участие в конкурсе - в качестве участника (это должно быть здорово!), суд;я или на общественных началах (так называемой шериф - они помогают в технической организации конкурса).

Happy Postcrossing!