2015-04-27

Bardzo zaległe pocztówiki

Tego posta można by zacząć "dawno, dawno temu...", bo tak też dawno mnie tu nie było. Ale powróciłam! Szczęśliwsza o nowe promienie słońca! :)
Chciałam zamieścić w końcu te wszystkie pocztówiki, czekające cierpliwie na pokazanie blogowemu światku. A oto i one!

Laleczkowa Japonia :)

Holandia bardziej kreskówkowo...


...i Holandia bardziej artystycznie :) 


I takie chińskie Tatry ;)


Powodem mojej nieobecności były podróże małe i duże :) Niestety, ostatecznie wyjazd do Wilna nie wypalił (a to dlatego, że za dużo się nim chwaliłam!), ale za to odwiedziłam Łódź i Warszawę. Relacja - wkrótce :)

Happy Postcrossing!


I could start this post with "a long long time ago" because I didn't visit my blog for a very long time. But I came back! Happier with more sun!
I would like to show you finally the postcards which waited for a very long time to be shown :)
There is: Japanese postcard with dolls, Netherlands in comic and artistic way and mountains of China :)
The reason of my absense were travels! Unfortunately, I didn't go to Vilnius (because I was talking about it too much!), but I went to Łódź and Warsaw. A relation from those trips - soon!

Happy Postcrossing!


Я могла бы начать этот пост с "давным-давно", потому что я не посетила моего блога в течение очень долгого времени. Но я вернулась! Счастливее с больше солнца!
Я хотела бы показать вам, наконец, открытки, которые ждали в течение очень долгого времени, чтобы их показать :)
Это: японская открытка с куклами, Нидерланды - комиксово и художественного и горы Китая :)
Я не была здесь чень дольго потому что я путешествовала! К сожалению, я не была Вильнюсе (потому что я говорила об этом слишком много...), но я поехала в Лодз и в Варшаву. Отчок из этих поездок - скоро!
Happy Postcrossing!

2015-04-15

Podsumowanie marca 2015/ Summary of March 2015/ Резюме марта


Marzec zakończył się już dawno, ale chciałam tak strasznie zainaugurować cykl podsumowań miesiąca (podpatrzony tu i ówdzie ;)), a był to miesiąc bardzo owocny dla mojego postcrossingowania (z uwagi na przestój na poczcie). Chciałam ponadto zrobić to bardzo profesjonalnie, jak przystało na kogoś, kto właśnie zakończył do pracy prezentację na 292 slajdy :)

Do dzieła!

W marcu otrzymałam łącznie 29 pocztówek z 14 krajów! Najwięcej z USA i Rosji (po 5) oraz Holandii i Niemiec (po 4).


Większość pocztówek pochodziła w postcrossingu, ale widoczna jest też znaczna akcja tagowa! Udało mi się nawiązać także 1 SWAP i wygrać 1 facebookową loterię :) 
 
 
Otrzymałam także 24 saszetki herbaty z 8 krajów, najwięcej - z Indonezji. A to z uwagi na fakt, że pewna Indonezyjka wysłała mi paczkę z 5 saszetkami ;)


Poniżej dodatkowe podsumowanie udziałów procentowych poszczególnych krajów w otrzymanych pocztówkach i herbatkach :)
W mojej kolekcji pocztówek pojawiło się ponadto aż 5 nowych krajów!

 Hong Kong
Indonezja
Łotwa
Szwajcaria
Tajwan

(za kraj uznałam każdą jednostkę wyodrębnianą przez postcrossing.com)
Ciekawe, czy za miesiąc powtórzę wynik ;)

Happy Postcrossing!


The end of March was really long time ago, but I wanted to start making summaries of months (which I saw on other blogs), and March was really fruitful in my postcrossing life (because of kind of stuck at the post). I wanted to do in proffesionally and a person who just did a 292-slide-presentation at work....
Let's start!
In March I got 29 postcards from 14 countries. The highest number of postcards I got from the USA and Russia (5) and Netherlands and Germany (4).
The majority of postcards come from normal postcrossing, but some of them also from tags. I also had 1 swap and I won 1 lottery on facebook :)
I also got 24 teabags from 8 countries, the most - from Indonesia. And that because of the fact that some Indonesian girl send me a package of 5 teabags ;)
In my collection there are also 5 new countries!

Hong Kong
Indonesia
Latvia
Switzerland
Taiwan

(I count as a country every area listed on postcrossing.com)
Will I get so many postcards in April? :)

Happy Postcrossing!


Конец марта был действительно давным-давно, но я хотела начать резюме месяцев (которые я видела на других блогах), и март был действительно плодотворным месацом в моим посткроссинге (из-за вида застрял на посту). Я хотела сделать это профессионально - как человек, который только что сделал презентацию на 292 слайда на работе....
Давайте начнём!
В марте я получила 29 открыток из 14 стран. Наибольшее количество открыток я получила из США и России (5) и Нидерланд и Германии (4).
Большинство открыток приходят от нормального посткроссинга, но некоторые из них также из тегов. Я также имела 1 swap и я выигралa 1 лотерею на Facebook :)
Я также получиа 24 чайных пакетиков из 8 стран, больше всего - из Индонезии. И это из-за того, что некоторая индонезийская девушка отправила мне пакет из 5 пакетиков чая ;)
В моей коллекции есть также 5 новых стран!

Гонконг
Индонезия
Латвия
Швейцария
Тайвань

(Я считаю страной каждый район указанный на postcrossing.com)
Смогу ли я получить так много открыток в апреле? :)

Happy Postcrosing!

2015-04-07

No ładne rzeczy!/ All beautiful things!/ Все красивые вещи!

Cięższa o kilka kawałków szarlotki, czekoladowych jajeczek i łyżek sałatki jarzynowej (klasyk!) przybiegłam (nieco słoniowym krokiem :)) aby po radosnej Wielkanocy pokazać Wam kilka ładnych rzeczy :)
Na początek chciałam pokazać Wam przedwczesny prezent urodzinowy, jaki dostałam od Mojego M. (urodziny mam dopiero w maju, ale prezent już dotarł). A jest to... nowe lokum dla moich pocztówek!


Od niedawna moje pocztówki (a nawet pocztówiki - jak przez pomyłkę zatytułowałam folder ze zdjęciami kartek) mają przestronny, gigantyczny domek! <3


Poza tym po Świętach czekała na mnie w Królewskim Mieście przesyłka z Łotwy, zawierająca przecudnej urody portfelik na herbatki!


A z Rosji dotarł do mnie list z mnóstwem znaczków!

 

Może ktoś z Was kolekcjonuje znaczki? Ja chętnie je odstąpię, bo sama nie zbieram :) Może takim facebookowym zwyczajem, kto chciałby takie znaczki dostać, niechże napisze w komentarzu - a jak będzie więcej chętnych to wylosuję szczęśliwca :) Nie pogardzę w zamian jakimś ładnym pocztówikiem (na przykład na któryś z moich dodatkowych tematów TOP5: Harry Potter, Star Wars, The Simpsons, Ania z Zielonego Wzgórza lub Rocky ;)).


Happy Postcrossing!


A bit heavier because of a few pieces of apple pie, chocolate eggs and spoons of vegetable salad I came to you (a bit like an elephant ;)) to show you after Easter a few beautiful things :)
First of all I would like to show you a birthday present I got from My M. (my birthday is in May but I already got a present). It is... a new place to live for my postcards! Now my postcards have giant, spacious, new house! <3
I also got a little surprise from Latvia waiting for me in the Royal City. It is a wonderful wallet for teabags! Isn't it lovely? :)
And I also got a letter with a lot of stemps!
Does anyone of you collect stemps? I can give them to you if you want to because I don't collect them. If you would like to get them, please write it in the comment. If there is more than one person - I will choose the winner randomly. I would be happy receiving some postcard in return (maybe in one of my TOP5 topics: Harry Potter, Star Wars, The Simpsons, Ann of the Green Gables or Rocky? ;)).

Happy Postcrossing!


Немного тяжелее из-за нескольких частей яблочного пирога, шоколадных яйц и ложок овощного салата я пришла к вам (немного как слон ;)), чтобы показать вам после Пасхи несколько красивых вещей :)
Прежде всего, я хотела бы показать вам подарок на день рождения, который я получила от Моего М. (мой день рождения в мае, но я уже получила подарок). Это... новое место для моих открыток! Теперь у моих открыток гигантский, просторный, новый дом! <3
Я также получила небольшой сюрприз из Латвии который ждал меня в Королевском Городе. Это замечательный кошелек на пакетики чая! Разве это не прекрасно? :)
И я также получила письмо с большим количеством марок!
Кто-нибудь из вас собирает марки? Я могу дать их вам, если вы хотите, потому что я не собираю их. Если вы хотите, чтобы получить их, пожалуйста, напишите это в комментариях. Если есть больше чем один человек - я выберу победителя в случайном порядке. Я была бы счастлива получить некоторую открытку в ответ (может быть в один из моих TOP5 тем: Гарри Поттер, Звездные войны, Симпсоны, Энн из Зеленых крыш или Роки ;))

Happy Postcrossing!