2015-01-25

Kolejna stolica do "zaliczenia"! A może dwie?...

Nie Praga, nie Budapeszt - jak to pisałam w poprzednim poście, ale Wilno! Taki mam cel kolejnej wyprawy! Trzeba się zaktywizować trochę po zimie, zatem w kwietniu prawdopodobnie wybieram się do stolicy Litwy.
Dostałam kiedyś stamtąd kartkę - Dianka napisała nawet do mnie po polsku!


Już mam na swoim podróżniczym koncie kilka stolic:
- Berlin - absolutnie świetny! Jest na razie chyba na drugim miejscu miast, które widziałam (zaraz po moim przyszywanym Królewskim Mieście Krakowie, który przecież stolicą także był :)). Piękny, poukładany, mnóstwo rzeczy do zobaczenia, wiele za darmo, gigantyczny park w środku miasta, świetnie zorganizowana komunikacja miejska, ogólnie - polecam gorąco!
- Bratysława - nie ta skala, ale warto pojechać na jeden dzień odwiedzić - urocza starówka, zamek górujący nad miastem, możliwość wejścia do ogrodów przy pałacu prezydenckim, dość prosty układ miasta (po jakimś czasie poruszaliśmy się właściwie bez mapy), aczkolwiek także - niestety - przerażający dworzec autobusowy (pierwsze zdanie, jakie usłyszeliśmy tam po słowacku było: "Nie chcecie kupić travičku?"), zaniedbane pomniki, pokryte wątpliwej urody graffiti i najbardziej depresyjny budynek, jaki widziałam - budynek radia (aczkolwiek ten ostatni ma swój urok ;))
- Paryż - niestety, niestety, niestety - tylko przejazdem... Ale wieżę Eiffla widziałam! Nie wiedziałam, że jest taka ogromna!
 - Warszawa - byłabym zapomniała! Jako przyszywana krakowianka muszę mieć wiadomy stosunek do tego miasta ;) Aczkolwiek jak byłam ostatnio  w Warszawie po wyjściu z Dworca Centralnego zachwyciłam się trochę Pałacem Kultury i Nauki :)

A jakie stolice Wy odwiedziliście?

Mam gorącą prośbę!
Jeśli ktoś z Was był w Wilnie, proszę o informację, co warto zobaczyć. I... no właśnie... Czy to dobry pomysł, żeby w Wilna na jeden dzień skoczyć sobie do... Rygi? ;) Będę bardzo wdzięczna za info!

P.S. W Królewskim Mieście Krakowie strasznie pada śnieg - czuje się jak ten piesek.

Happy Postcrossing!


Not Prague, not Budapest - as I wrote in previous post, but... Vilnius! That's my next destination! I have to activate myself after winter and I will go to the capital of Lithuania - probably in April.
I received a postcard from Vilnius - Dianka wrote to me even in Polish!
I've visited a few capitals already:
- Berlin - absolutely stunning! It's on the second place of cities I've already saw (after my "sewn" Royal City of Kraków, which also used to be a capital ;)). Beautiful, well-organised, a lot of things to see, a lot of things for free, giant park in the centre of the city, well-organised public transport, generally - highly recommended to see!
- Bratislava - not this scale, but also good to visit - for one day. Charming old town, the castle above the city, possibility to visit the garden near the president's palace, simple city layout (after some time we didn't need a map), but also - unfortunately - horrible bus station (the first sentence we heard in Slovak was: "Do you want to buy travička?", neglected monuments with awful graffiti and the mos depressing building I've ever seen - the building of Slovak radio (but it has some charm ;))
- Paris - unfortunately, unfortunately, unfortunately - only from the windows of the car... But I saw Eiffel Tower! I didn't know that it's so huge!
- Warsaw - I almost forgot! As "sewn" Cracovian I have to have known attitude to that city (not pleasant) ;) But last time I was in Warsaw and I really admired the Palace of Culture and Science :)

I have a request!
If anyone of you was in Vilnius, write me please - what are the things "must see" in that city? And... Is it a good idea to go to one day also to... Riga? I would be grateful for any information!

P.S. In Royal City of Kraków it is snowing really heavy - I feel like that dog.

Happy Postcrossing!


Не Прага, не Будапешт - как я писала в предыдущем посте, но ... Вильнюс! Это мой следующий пункт назначения! Я должна активироваться после зимы и я поеду в столицу Литвы - вероятно, в апреле.
Я получила открытку из Вильнюса - Dianka написал мне даже по-польски!
Я посетила уже несколько столиц :
- Берлин - совершенно потрясающий! Это на втором месте городов, которые я уже видела (после моего "сшитого" Королевского Города Краков, который также был столицой;)). Красивый, хорошо организованный, много вещей, чтобы видеть, много вещей бесплатно, гигантской парк в центре города, хорошо организованный общественный транспорт, как правило - очень рекомендую увидеть!
- Братислава - это не так велький город, но также хорошо для посещения - в течение одного дня. Очаровательнуй старый город, замок над городом, возможность посетить огород возле президентского дворца, простой макет города (через некоторое время нам не была нужна карта), но и - к сожалению - жуткий автовокзал (первое предложение мы слышали в словацком языке было: "вы хотите чтобы купить travička?", памятники с ужасной граффити и самые угнетающие здание, которое я когда-либо видела - здание словацкого радио (но это имеет некоторый шарм;))
- Париж - к сожалению, к сожалению, к сожалению - только из окон автомобиля ... Но я видела Эйфелеву башню! Я не знаю, что она так огромна!
- Варшава - Я чуть не забыла! Как "сшита" гражданка Кракова я должна был знать отношение к этому городу (не нравится);), но последний раз когда я была в Варшаве, я действительно восхищался Дворец культуры и науки :)

У меня есть запрос!
Если кто-то из вас был в Вильнюсе, напишите мне, пожалуйста, - какие вещи я должна увидеть в этом городе. И... является ли это хорошая идея, чтобы перейти в один день также... в Ригу? Я была бы блогодарна за любую информацию!

P.S. В Королевским Городе Краков ужасно снег идёт - я чувствую себя как это собака.

Happy Postcrossing!

3 comments:

 1. W Wilnie nie byłam chociaż planowałam na ten rok ale plany się zmieniły.
  A w Krakowie rzeczywiście biało :)

  ReplyDelete
 2. Jeśli chodzi o stolice to byłem w Wilnie, Moskwie, Wiedniu, Berlinie i Londynie. A w Mińsku i Bratysławie tylko przejazdem. Polskie stolice to Warszawa, Kraków i Giżycko (letnia stolica Polski).
  W Wilnie warto zobaczyć Stare Miasto, gdzie jest mnóstwo kościołów. Z innych zabytków najbardziej znana jest Wieża Gedymina.

  ReplyDelete
 3. Jeśli chodzi o stolice to byłam w sumie tylko w Wilnie :p Miasto bardzo mi się podobało, zobaczyłam wiele ciekawych miejsc, poznałam ciekawych ludzi i wyjechałam stamtąd bez żadnej pocztówki, więc dopiero później zajęłam się swapem z kimś z Wilna. Co warto zobaczyć? Hmm wszystko! A tak na serio to ja ze swojej strony polecić mogę: Cmentarz na Rossie, Ostrą Bramę, Stare Miasto, wejście na Górę Trzykrzyską (lub Górę Trzech Krzyży) i zobaczenie miasta nocą z tej właśnie perspektywy :) I generalnie spacerkiem można się przejść także Mostem Mendoga i zobaczyć inną część Wilna :)

  ReplyDelete

Thank you for leaving the sign of your presence here! Those words from you are really precious for me!
Please, remember to leave comments which DO NOT offend anyone. Be tolerant and friendly. People who decided to take part it this project devoted their time especially for you! :)