2015-03-11

Jestem - mam to na piśmie!

Jak już pewnie wielu polskich postcrosserów się przekonało, był w ostatnim czasie jakiś gigantyczny zator na poczcie wskutek którego pewnego pięknego, bardzo zapracowanego dnia wyciągnęłam ze skrzynki... 23 ZALEGŁE PRZESYŁKI!!!!!


Pół wieczoru to ogarniałam (mimo "mania" do ogarnięcia wielu innych spraw), nie mogąc wyjść  z szoku! W ogóle cały wieczór miałam takie poczucie, że tyle miłego przyszło do mojego mieszkania i miałabym ochotę do wszystkich wysłać wielkie dziękuję!
A wszystkie przesyłki były dodatkowo wyjątkowo cudowne. Nowe kraje (przedstawię wkrótce), pocztówki o tematyce, na którą długo czekałam (także wkrótce ;)) oraz... herbatki!


Herbaty pochodzą głównie z tagów, ale był także dołączane do pocztówek z postcrossing.com (ktoś z uwagą przeczytał wszystko z mojego opisu na profilu :)), a wśród nich: Holandia, Szwajcaria, Niemcy i Czechy :)
Testerem herbat jest Mój M., który do zadania podchodzi wyjątkowo profesjonalnie. Zapowiedział podchodzenie do każdej torebki w systemie "Pół godziny tylko dla herbaty" wskutek czego i za sprawą swoich wszystkich ważnych spraw zdążył przetestować... jedną. Wynik: 7/10.

Są też listy! Na przykład taki uroczo złożony w złotej kopercie z Chin z dołączoną monetą:


Albo w takiej to kopercie (staram się nie myśleć o tym negatywnie, że ktoś z Rosji chciał mi jako Polsce zrobić jakąś przykrość):


Poza tym - się działo:
- wypełniłam szlachetnie obowiązki Sędziego Spontanicznego - w kwietniu będę mogła opowiedzieć o zadaniu, które oceniałam,
- zabukowałam hotelik w Wilnie, zrobiłam interaktywną mapkę atrakcji w tym mieście łącznie z tanią gastronomią, zostało mi ogarnięcie Rygi i przeanalizowanie, czy zdążymy nad morze :)
- przesłuchałam za przyczyną mojej współlokatorki już przynajmniej po 20 razy piosenek ze słowami "Love me like you do", "I'm an albatros" i "I've got a blank space, baybe" i jeśli tylko cokolwiek kiedykolwiek stanie się Taylor Swift, mogę ją z powodzeniem zastąpić, bo tekst znam teraz chyba lepiej od niej -.-
- dzięki analizom w pracy jestem w stanie dogadać się bez problemu z każdym czeskim rolnikiem na temat hnojiv (ha!) jakie stosuje -.-
- bulwersuję się ruchami antyszepieniowymi, martwię sytuacją na Wschodzie, bo za dużo słucham Polskiego Radia i rozczarowuję vlogiem Karola Paciorka (I miss LS...).
A więc żyję i teraz macie to na piśmie :)

Happy Postcrossing!


As many Polish postcrossers found, there was some kind of big stuck at Polish Post and because of that one beautiful and very busy day I got... 23 OVERDUE MESSAGES!
I spent half of that evening (despite having a lot of other things to do) to cope with all those messages and I was in a shock! I had a feeling that so many nice things came to my flat and I would like to send big thank you to all people in the world!

And all messages were wonderful! New countries (I'll show you soon!), postcards in the topics I wanted to get (also soon!) and teabags!
The teabags come mostly from tags, but they were also added to postcards from postcrossing.com (someone read my profile carefully :)) and there are teas from: Netherlands, Switzerland, Germany and Czech Republic :)
The tester of the teas is My M. who treats this task really professionaly. He wants to try them in the system "Half an hour for one tea" and because of that and because all the things he has to do he has already tried... one of those teas. Score: 7/10.
There are also letters! For example this charming letter in golden envelope from China with added coin from this country. Or a letter in the envelope with Vladimir Putin (I think about it not in negative way).

Additionally - what happend:
- I was a judge in a competition I wrote about - in April I would be able to tell you about the task I was estimating,
- I booked a hostel in Vilnius, made an interactive map of attractions in that city including cheap gastronomy and all I have to do is to organise the time in Riga including the analyse of possibility to go to see the sea :)
- I heard (thanks to my flatmate) at least 20 times songs with lyrics: "Love me like you do", "I'm an albatros" and "I've got a blank space, baybe" and if anything anytime happens to Taylor Swift, I can replace her knowing the lyrics of her song even better than she does -.-
- thanks to the analyses in my work I am able to have a conversation with Czech farmer about the "hnojiva" (ha!) he uses,
- I am upset with organisations against vaccines, worried about the situation in the East (because I listen to the radio too much) and disappointed with the vlog of Karol Paciorek (I miss LS...).
So I am alive and you have it... written :)

Happy Postcrossing!


Как многие польских построссеров узнали, это была какая-то большая задержка в Польской Почте и из-за этого в один прекрасный и очень занятой день я получила... 23 просроченные отправки!
Я провела половину вечера (несмотря на большое количество других вещей, чтобы сделать), чтобы справиться со всеми этими сообщениями и я была в шоке! У меня было ощущение, что так много хороших вещей пришли в мою квартиру и я хотела бы отправить большое спасибо всем людям в мире!
И все сообщения были замечательные! Новые страны (я покажу вам скоро!), открытки в темах я хотела получить (также в ближайшее время!) и пакетики чая!
Пакетики приходят в основном из тагов, но они были также добавлены к открыткам с postcrossing.com (кто-то внимательно прочитал мой профиль :)) и есть чаи из: Нидерланд, Швейцарии, Германии и Чехии :)
Тестер чаев - Мой М., который лечит эту задачу действительно профессионально. Он хочет, чтобы испытать их в системе «Полчаса для одной чайной" и из-за этого и из-за всех вещей, которые он должен сделать он уже пытался ... один из тех чаев. Счёт: 7/10.
Есть также письма! Например, это очаровательное письмо в золотой конверте из Китая с добавлением монеты из этой страны. Или письмо в конверте с Владимиром Путиным (я думаю об этом не в негативном смысле).

Кроме того - что случилось:
- я была судьей в конкурсео котором я уже писала  - в апреле я могу сказать вам о задаче я оценивала,
- я заказала общежитие в Вильнюсе, сделала интерактивную карту достопримечательностей в этом городе, включая дешевю гастрономию и все, что нужно сделать, это организовать время в Риге в том числе анализ возможности идти, чтобы увидеть море :)
- я слышала (спасибо моей соседи) по меньшей мере 20 разов песни с текстами: "Love me like you do", "I'm an albatros" и "I've got a blank space, baybe" и если что-нибудь в любое время случиться Taylor Swift, я могу заменить её потому что я знаю ее песни даже лучше чем она -.-
- благодаря анализов в моей работе я в состоянии иметь беседу с Чешском фермером о «hnojiva" (ха!) он использует
- я расстроена организациями против вакцин, обеспокоена ситуацией на Востоке (потому что я слушаю радио слишком много) и разочарована vlog Karol Paciorek (я скучаю по LS ...).
Так что я жива и это у вас ... написано :)

Happy Postcrossing!

10 comments:

 1. u mnie ostatnio często goszczą herbatki z niemieckich wymian :)

  ReplyDelete
 2. Ostatnio bardzo polubiłam herbatki, dlatego ogromnie się cieszę kiedy ktoś dołączy jedną do pocztówki lub listu. 23 przesyłki...takiej kumulacji szczęścia jeszcze nie przeżyłam :)

  ReplyDelete
 3. 23 zaległe przesyłki? Wow! To i tak dobrze, że wszystkie dotarły :)

  ReplyDelete
 4. Nigdy nie dostałam 23 przesyłek za jednym razem :O W sumie to z jednej strony to jest genialne wyjąć tyle ze skrzynki, z drugiej wolałabym co dzień coś dostawać, a nie raz na jakiś czas sporo.
  Tester herbat to dla mnie wymarzony zawód :D
  Mnie się podoba "Love me like you do", choć ani "50 twarzy Greya" nie oglądałam, ani nie czytałam. Za to Taylor jestem wielką fanką, mam "Blank space" jako dzwonek. I proszę, nie życz jej śmierci!

  ReplyDelete
  Replies
  1. To to "coś" jest z 50 twarzy Greya? W jakiej ja nieświadomości żyję czasem...
   Spoko, Taylor nic nie grozi! :)

   Delete
 5. Niezła kumulacja - 23 przesyłki. Ja nawet połowy tego nigdy nie dostałem. A pocztówka z prezydentem Rosji świetna:)

  ReplyDelete
 6. Hmm z tego co sobie przypominam także nigdy nie otrzymałam 23 przesyłek za jednym razem. Maksymalnie było to chyba 5 dość grubych kopert ;) Już wtedy się cieszyłam, więc co dopiero wyjąć aż ponad 20!
  Koperta z Chin faktycznie złożona w dość oryginalny sposób, ale bardzo interesujący.
  Tester herbat - świetna sprawa, mogłabym takim zostać, bo herbaty lubię i także jak coś nowego przyjdzie to się rozkoszuję chwilą i zejdzie mi z 30 minut żeby wypić, powąchać, itd :p
  Już nie mogę się doczekać aż pokażesz nam nowe kraje! :)
  Co do trzech wymienionych piosenek to każdą z nich lubię, ale Ellie Goulding wygrywa, gdyż jestem jej wielką fanką. Poza tym Greya i czytałam i ostatnio nawet obejrzałam :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ja od Greya staram się trzymać względnie daleka, ale moje współlokatorki mi nie pozwalają za bardzo :D
   Strasznie mi się podobało złożenie tego listu - aż mi się tak głupio zrobiło, że ja tak nie umiem :D Nie wiem, może tylko Chińczycy mają takie zdolności, Azjaci w ogóle (origami, te sprawy ;))

   Delete
 7. Pocztówki wędrują stadami. U mnie też skrzynka długo była pusta, a w tym tygodniu jednego dnia kilkanaście przesyłek.

  ReplyDelete
  Replies
  1. U mnie też często stadami, ale to stado to było szczególnie wyjątkowe :)

   Delete

Thank you for leaving the sign of your presence here! Those words from you are really precious for me!
Please, remember to leave comments which DO NOT offend anyone. Be tolerant and friendly. People who decided to take part it this project devoted their time especially for you! :)